Menu » KUMPULAN RENUNGAN «

Markus 15:34 Dan pada jam tiga berserulah Yesus dengan suara nyaring: “Eloi, Eloi, lama sabakhtani?,” yang berarti: Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan Aku?

Mungkin suatu saat anda merasakan seperti Allah meninggalkan anda. Doa-doa anda tidak mendapatkan jawaban, masalah tetap ada, pergumulan seperti tiada berkesudahan. Dan di situasi seperti itu, mungkin anda mulai merasa frustasi bahkan kecewa, merasa semua ibadah yang anda lakukan adalah sia-sia, dan kepercayaan yang selama ini tidak ada gunanya.

Benarkah ALLAH meninggalkan anda ?
Sama sekali tidak, IA justru sedang mengamat-amati anda, apakah di dalam kesendirian, anda akan mengandalkan kekuatan sendiri ?, atau mengandalkan manusia ?, yang mana hal itu adalah sesuatu yang terkutuk (Yeremia 17:5). Sebab tidak jarang di saat merasa tidak ada jalan keluar, seseorang akan pergi mencari penyelesaian ke dukun-dukun, atau melakukan cara-cara yang bertentangan dengan firman Tuhan.

Allah sama sekali tidak meninggalkan anda, tidak akan pernah. Ia hanya ingin menguji ketaatan anda. Apakah di dalam batin, anda sungguh-sungguh mengakui ALLAH sebagai satu-satunya penolong, satu-satunya jalan keluar. Sehingga di dalam kesendirian, anda terus mencari pertolongan dari pada-Nya saja.

Tuhan Yesus berseru dengan suara nyaring “… mengapa Engkau meninggalkan Aku?“, tetapi IA tetap taat, IA tidak turun dari kayu salib dengan mengandalkan kekuatan-Nya, seperti perkataan orang-orang, imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua (Matius 27:39-42).

Sabar, tetap sampaikan permohonanmu dalam doa-doamu, dan tetap taat, Tuhan Yesus mendengar setiap doamu, DIA pasti menolong anda.